Oud Zonnehoven‎ > ‎

Informatieavond 28 oktober : Druk bezocht en enthousiast

Geplaatst 29 okt. 2009 08:26 door Onbekende gebruiker   [ 19 mei 2010 06:25 bijgewerkt door Adri Ros ]
De grote zaal in buurthuis t Hovenhuus puilde woensdagavond iets na half achten uit van de belangstellenden. Naast de 55 stoelen in de zaal werden snel nog een aantal uit de bar naar binnen gesleept. Achter in de zaal moesten de mensen zelfs staan. Uiteindelijk hebben we  vijfentachtig mensen geteld en dat overtrof onze stoutste verwachtingen.


Willem Seine opende de avond met het ontstaan en doel van de taakgroep Zonnehoven, zie
Wie zijn wij.  Daarna stelde hij ieder van de 10 taakgroepleden kort aan het publiek voor waarna het woord was aan onze gasten van deze avond. 

Douwe Kunst - SDE-subsidie deskundige
Toonde ons in een presentatie, die je ook hier kunt downloaden,  onderstaand stappenplan. De huidige subsidiepot 2009 is leeg en de volgende wordt in 2010 om en nabij april geopend. Er zijn plannen om evt. gezamenlijke inschrijving gemakkelijker te maken. 

Berend Wagenvoort - ervaringsdeskundige
Illustreerde dat het leuk is om zelf zonnestroom op te wekken. Berend heeft sinds februari 2007 zonnepanelen op zijn dak liggen in Apeldoorn. Vanaf die tijd is zijn weblog Herberg-PV in de lucht en zeer de moeite waard!

Berend deed enthousiast verslag van zijn ervaringen met zonnepanelen. Hij vertelde dat hij zelf de stroomproductie van zijn zonnepanelen meet. In leuke opbrengstgrafiekjes kon je de seizoensinvloed goed terugzien: In de zomer wordt veel geproduceerd, in de winter loopt de hoeveelheid stroom terug. Een vragensteller uit de zaal gebruikte de seizoensinvloed om het belang van goede onderhoudsafspraken duidelijk te maken. Als een onderdeel zoals de omvormer net in de zomer uitvalt, dan moet je die snel kunnen repareren. Anders kun je veel stroomproductie mislopen. 

Onderhoudsafspraken met een leverancier komt dus zeker op het lijstje te doen van de Taakgroep.

Danny de Zeeuw - techniek
Danny heeft een mooie handout gemaakt, die je ook hier kunt downloaden. Het plaatje rechts: Zonnepanelen leveren gelijkstroom als de zon schijnt. De productie wordt gemeten door een Bruto productiemeter, vlak achter de zonnepanelen. Een omvormer ("inverter") maakt wisselstroom van de gelijkstroom. Dit is het meest kwetsbare onderdeel van het systeem. Elektrische apparaten in huis verbruiken vervolgens de zonnestroom en als er over is, wordt de rest terug teruggeleverd aan het electriciteitsnet. Deze hoeveelheid wordt gemeten door de kWh-meter. Verder legt Danny nadruk op de volgende punten :
  • Zonne-energie is bereikbaar voor iedereen
  • Vrijwel elk dak gelegen richting het zuiden is geschikt voor zonne-energie
  • Zonne-energie heeft nog wel SDE subsidie nodig om het rendabel te maken (12-15 jr)
  • Een zonne-energie systeem is onderhoudsvrij
  • De levensduur van een zonnepaneel is ruim 30 jaar
  • De leverancier geeft op de zonnepanelen een vermogensgarantie van 80% na 25 jaar.

Pieter van Bentum - milieubeleid  
Benadrukte dat de gemeente Deventer de Zonnehoven en de Worp een warm hart toedraagt omdat wij de stad helpen in 2030 klimaatneutraal te zijn. Deventer wil een deel van de OZB-inkomsten steken in  duurzaamheidsmaatregelen in de Worp, zoals de Stentor laatst bekend maakte. Dit geld zal echter niet  gebruikt worden voor zonnepanelen : "Stapelen van subsidies vinden wij niet de beste manier om onze klimaat-euro's zo efficiënt mogelijk te gebruiken", aldus Pieter. De gemeente wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen volgens de "Trias Energetica"
  1. beperken van de energievraag (isoleren, warmteterugwinning)
  2. duurzame bronnen gebruiken (zon, wind en water)
  3. efficiënt gebruiken van eindige bronnen (hoog rendement)
We dienen eerder te denken aan stap 1, wat wij als Taakgroep van harte steunen omdat je dan minder zonnepanelen nodig hebt.

Willem Seine - taakgroep Zonnehoven
Het meest boeiend vond ik dat
- de mensen erg geïnteresseerd waren in de informatie en op het puntje van hun stoel zaten...
- er behalve Hovenaren zo veel mensen uit andere wijken gekomen waren....
- de bezoekers erg positief waren over de organisatie van de avond 
- kritiek op het systeem van subsidiëren en controleren ( de mevrouw over de de 30 euro) weer in een heel ander daglicht kwamen te staan door Berend uit Apeldoorn die zei dat hij de panelen zonder subsidie had gekocht.  
- er best kritische vragen werden gesteld, waarbij soms de ene bewoner de andere corrigeerde.
- er een conclusie was dat het alleen zin heeft met subsidie te kopen wanneer je een flinke installatie plaatst (vanaf 8 panelen)

Joris Hendriks - manager Wijkaanpak
Een inspirerende avond over een lastig onderwerp, waarbij er vele vragen zijn beantwoord, maar er zeker ook weer nieuwe vragen bij zijn gekomen om mee verder te gaan

Dennis Goorman
Er vielen mij een paar dingen op aan de avond. Het was een zeer gêmeleerd publiek maar oprecht geïnteresseerd. Ik had het idee dat onafhankelijkheid (van de energieleverancier) een aspect was dat veel mensen aansprak. Zelfredzaamheid is een interessant gegeven in de overweging om over te gaan tot investering. Daarnaast was het goed om te horen dat de gemeente Deventer het initiatief toejuicht en dat dit zich wellicht kan vertalen in extra geld of hulp.
En natuurlijk de foto's van Berend die -zonder subsidie!- prachtig aangeven hoe in de praktijk een en het ander werkt; als eerste breng je je energieverbruik in kaart, neemt maatregelen om dit terug te dringen en blijft na plaatsing monitoren hoe je eigen energiecentrale je huishouden voorziet van stroom. Chapeau!