Oud Zonnehoven


Wo. 27 januari: QuickScan avond Zonnepanelen op je dak

Geplaatst 5 jan. 2010 12:27 door Onbekende gebruiker   [ 19 mei 2010 06:30 bijgewerkt door Adri Ros ]

19.30, Buurthuis 't Hovenhuus - vrij entree

Taakgroep Zonnehoven heeft een QuickScan opgesteld, waarmee je snel een inschatting kunt maken of je dak geschikt is voor zonnepanelen en wat de kosten en baten zijn. Het is een uitbreiding van de test van het onafhankelijk instituut Milieucentraal. We raden je aan deze test eerst te doen via deze link !

Doe de QuickScan !

Specifieke vragen over de stroominstallatie, de financiering of bij lastige keuzes, moeten echter per huishouden bekeken worden. Daarvoor hebben wij dus de QuickScan-avond bedacht.
Download echter eerst de QuickScan van Zonnehoven met deze link en print het uit. Neem dan de uitkomsten over van de MilieuCentraal test. Voeg gegevens over je huis en energiegebruik toe en neem dit deze avond mee. Dat maakt het praten allicht een stuk makkelijker !

Vragen, vragen, vragen


Op vier thema-tafels gaan we dan in op concrete vragen over:

 1. Techniek, dak en elektriciteit,
 2. Subsidie, kosten/baten,
 3. Financiering lening en
 4. Milieu & Klimaat
Aan het eind van de avond schetsen we hoe wij als taakgroep verder willen gaan met de ontwikkeling van het project zonnepanelen op de Hoven. Punten daarbij zijn: wel/niet SDE-subsidie - Zelfbouw of laten installeren - Offertes en onderhandelingen - Collectieve inkoopgroepen - Mee-investeren op grote daken

Programma

19:30 : Inleiding : Laatste stand van zaken – Uitleg v/d avond
19:50, 20:10 : Eerste en tweede ronde thema-tafels
20:30 : Pauze
20:50, 21:10 : Derde en vierde ronde thema-tafels
21:30 : Vervolgstappen
22:00 : Afsluiting : Drankje en praatje
22:30 : Sluiting


Energiebesparing in eigen huis

Geplaatst 9 dec. 2009 06:16 door Onbekende gebruiker   [ 19 mei 2010 06:27 bijgewerkt door Adri Ros ]

De komende maanden kunnen erg interessant worden voor iedereen die nu eens echt flink energie wil gaan besparen: Vanaf begin 2010 start de gemeente Deventer een proefproject op concrete energiebezuiniging. Wij houden je op de hoogte als het echt zover is ! 

Energieaanpak woningen

Voorlichting en informatie over energiebesparing en duurzame energie is een essentieel onderdeel van het pilotproject van de gemeente Deventer. Men denkt daarbij aan een wijkgerichte startbijeenkomst en inloop/infoavonden (in de Hoven), huisbezoek voor een eerste, algemene Energieadvies. Ook wordt gedacht aan het inrichten van "voorbeeldwoningen" waarin diverse maatregelen (dak/muur/vloer-isolatie, HR++-glas etc.) zichtbaar worden.

Energieservicepunt

Via een website, e-mailadres en telefoonnummer wordt  hulp gegeven en advies geregeld bij alle vragen in verband met  offertes, subsidies, leningen, vergunningen etc..Er komt een "energie-regisseur" die woningeigenaren stimuleert en begeleidt in het hele traject van maatwerkadvies naar  keuze van maatregelen, van aannemers, de uitvoering van maatregelen en controle op uitvoering. Zie ook dit filmpje van MeerMetMinder:

MeerMetMinder-project


Maatwerkadvies met korting

Korting op de kosten van een professioneel rapport over alle mogelijke maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie op maat gemaakt per huishouden. De instelling van een gemeentelijke leningsregeling:  met een lage rente om de investeringen zo aantrekkelijk mogelijk te maken (Zie deze landelijke regelingen). Het plaatselijk bedrijfsleven wordt uitgenodigd hun diensten aan te bieden voor de uitvoering van de maatregelen, mits ze daartoe zijn gecertificeerd.

Het pilot-project loopt van januari 2010 t/m juni 2011. Het doel  is 30%  energiebesparing en duurzame energiemaatregelen bij minimaal 100 woningen.

 

Informatieavond 28 oktober : Druk bezocht en enthousiast

Geplaatst 29 okt. 2009 08:26 door Onbekende gebruiker   [ 19 mei 2010 06:25 bijgewerkt door Adri Ros ]

De grote zaal in buurthuis t Hovenhuus puilde woensdagavond iets na half achten uit van de belangstellenden. Naast de 55 stoelen in de zaal werden snel nog een aantal uit de bar naar binnen gesleept. Achter in de zaal moesten de mensen zelfs staan. Uiteindelijk hebben we  vijfentachtig mensen geteld en dat overtrof onze stoutste verwachtingen.


Willem Seine opende de avond met het ontstaan en doel van de taakgroep Zonnehoven, zie
Wie zijn wij.  Daarna stelde hij ieder van de 10 taakgroepleden kort aan het publiek voor waarna het woord was aan onze gasten van deze avond. 

Douwe Kunst - SDE-subsidie deskundige
Toonde ons in een presentatie, die je ook hier kunt downloaden,  onderstaand stappenplan. De huidige subsidiepot 2009 is leeg en de volgende wordt in 2010 om en nabij april geopend. Er zijn plannen om evt. gezamenlijke inschrijving gemakkelijker te maken. 

Berend Wagenvoort - ervaringsdeskundige
Illustreerde dat het leuk is om zelf zonnestroom op te wekken. Berend heeft sinds februari 2007 zonnepanelen op zijn dak liggen in Apeldoorn. Vanaf die tijd is zijn weblog Herberg-PV in de lucht en zeer de moeite waard!

Berend deed enthousiast verslag van zijn ervaringen met zonnepanelen. Hij vertelde dat hij zelf de stroomproductie van zijn zonnepanelen meet. In leuke opbrengstgrafiekjes kon je de seizoensinvloed goed terugzien: In de zomer wordt veel geproduceerd, in de winter loopt de hoeveelheid stroom terug. Een vragensteller uit de zaal gebruikte de seizoensinvloed om het belang van goede onderhoudsafspraken duidelijk te maken. Als een onderdeel zoals de omvormer net in de zomer uitvalt, dan moet je die snel kunnen repareren. Anders kun je veel stroomproductie mislopen. 

Onderhoudsafspraken met een leverancier komt dus zeker op het lijstje te doen van de Taakgroep.

Danny de Zeeuw - techniek
Danny heeft een mooie handout gemaakt, die je ook hier kunt downloaden. Het plaatje rechts: Zonnepanelen leveren gelijkstroom als de zon schijnt. De productie wordt gemeten door een Bruto productiemeter, vlak achter de zonnepanelen. Een omvormer ("inverter") maakt wisselstroom van de gelijkstroom. Dit is het meest kwetsbare onderdeel van het systeem. Elektrische apparaten in huis verbruiken vervolgens de zonnestroom en als er over is, wordt de rest terug teruggeleverd aan het electriciteitsnet. Deze hoeveelheid wordt gemeten door de kWh-meter. Verder legt Danny nadruk op de volgende punten :
 • Zonne-energie is bereikbaar voor iedereen
 • Vrijwel elk dak gelegen richting het zuiden is geschikt voor zonne-energie
 • Zonne-energie heeft nog wel SDE subsidie nodig om het rendabel te maken (12-15 jr)
 • Een zonne-energie systeem is onderhoudsvrij
 • De levensduur van een zonnepaneel is ruim 30 jaar
 • De leverancier geeft op de zonnepanelen een vermogensgarantie van 80% na 25 jaar.

Pieter van Bentum - milieubeleid  
Benadrukte dat de gemeente Deventer de Zonnehoven en de Worp een warm hart toedraagt omdat wij de stad helpen in 2030 klimaatneutraal te zijn. Deventer wil een deel van de OZB-inkomsten steken in  duurzaamheidsmaatregelen in de Worp, zoals de Stentor laatst bekend maakte. Dit geld zal echter niet  gebruikt worden voor zonnepanelen : "Stapelen van subsidies vinden wij niet de beste manier om onze klimaat-euro's zo efficiënt mogelijk te gebruiken", aldus Pieter. De gemeente wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen volgens de "Trias Energetica"
 1. beperken van de energievraag (isoleren, warmteterugwinning)
 2. duurzame bronnen gebruiken (zon, wind en water)
 3. efficiënt gebruiken van eindige bronnen (hoog rendement)
We dienen eerder te denken aan stap 1, wat wij als Taakgroep van harte steunen omdat je dan minder zonnepanelen nodig hebt.

Willem Seine - taakgroep Zonnehoven
Het meest boeiend vond ik dat
- de mensen erg geïnteresseerd waren in de informatie en op het puntje van hun stoel zaten...
- er behalve Hovenaren zo veel mensen uit andere wijken gekomen waren....
- de bezoekers erg positief waren over de organisatie van de avond 
- kritiek op het systeem van subsidiëren en controleren ( de mevrouw over de de 30 euro) weer in een heel ander daglicht kwamen te staan door Berend uit Apeldoorn die zei dat hij de panelen zonder subsidie had gekocht.  
- er best kritische vragen werden gesteld, waarbij soms de ene bewoner de andere corrigeerde.
- er een conclusie was dat het alleen zin heeft met subsidie te kopen wanneer je een flinke installatie plaatst (vanaf 8 panelen)

Joris Hendriks - manager Wijkaanpak
Een inspirerende avond over een lastig onderwerp, waarbij er vele vragen zijn beantwoord, maar er zeker ook weer nieuwe vragen bij zijn gekomen om mee verder te gaan

Dennis Goorman
Er vielen mij een paar dingen op aan de avond. Het was een zeer gêmeleerd publiek maar oprecht geïnteresseerd. Ik had het idee dat onafhankelijkheid (van de energieleverancier) een aspect was dat veel mensen aansprak. Zelfredzaamheid is een interessant gegeven in de overweging om over te gaan tot investering. Daarnaast was het goed om te horen dat de gemeente Deventer het initiatief toejuicht en dat dit zich wellicht kan vertalen in extra geld of hulp.
En natuurlijk de foto's van Berend die -zonder subsidie!- prachtig aangeven hoe in de praktijk een en het ander werkt; als eerste breng je je energieverbruik in kaart, neemt maatregelen om dit terug te dringen en blijft na plaatsing monitoren hoe je eigen energiecentrale je huishouden voorziet van stroom. Chapeau!

Zonnehoven groot succes op Worpfeest

Geplaatst 16 okt. 2009 06:17 door Adri Ros   [ 19 mei 2010 06:39 bijgewerkt ]

De stand van de Zonnehoven straalde optimisme en enthousiasme, daar konden zelfs de buien niets aan af doen.
De aanloop was groot, jong en oud vulde ons Zonne-vragenformulier in en verliet de stand met een mooie zonnebloem in de hand en een zon-gerijpt tomaatje in de mond. We hebben ruim 75 formulieren teruggekregen en even zovele mensen gesproken. En nu hopen we natuurlijk diep in ons hart dat ons hele project ook zo'n succes wordt. En dat de daken van de Worp de komende jaren gaan schitteren van de zonnepanelen !

 

Diapresentatie van Google Foto's

Presentatie Zonnepanelen subsidie 2009

Geplaatst 21 sep. 2009 08:21 door Adri Ros

Woensdag 1 april - Op het Hovenhuus in de Worp kwamen 15 buurtbewoners die avond samen op een voorlichtingsavond over de zonnepanelensubsidie 2009. Omdat de nieuwe subsidieronde al op 6 april a.s open gaat en sommige buurtbewoners graag al dit jaar zonnepanelen op hun dak willen leggen, is deze bijeenkomst op korte termijn georganiseerd.

Als eerste werd de documentaire “Here comes the sun” van VPRO-Tegenlicht getoond. In mooie beelden wordt de huidige stormachtige ontwikkeling van zonne-energie zichtbaar. Tegenover de machtsstrijd om de laatste olie verschijnen met name zonnepanelen als schone, duurzame, lokale, zelfvoorzienende en binnenkort goedkopere energieproductie.

Na een korte pauze presenteerde Douwe Kunst de SDE-regeling 2009:
Subsidie voor zonnepanelen op eigen daken. Enthousiast beantwoordde hij vele vragen die bij de bewoners opborrelden naar aanleiding van zijn presentatie. Uit sympathie met TT en ter promoting van de SDE, mogen wij hier zijn presentatie tonen.

Diapresentatie

Leia Mais…

Deventer Courant over de Zonnehoven

Geplaatst 21 sep. 2009 08:19 door Adri Ros

Deventer Courant
De Worp : tien jaar zonne-energie in overvloed

Deventer, dinsdag 24 maart 2019 - Vanavond word in de Hoven een massaal buurtfeest gehouden ter ere van het 10-jarig bestaan van het begin van de lokale zonne-energie opwekking in de wijk.

Alle zonnepanelen op het dak van het buurthuis zijn versierd met 600 gekleurde led-lampjes. Tesamen met de bijna 700 daken van bewoners met zonnepanelen op het dak, straalt de doorbraak van de zonne-energie in deze knusse Deventerse wijk de bezoekers tegemoet.
Er wordt rekening gehouden met de komst van meer dan 10.000 bezoekers : “En dan moet je nog weten dat vanavond alle stroom voor de podia, de verlichting èn de catering, helemaal afkomstig is van door ons zelf opgewekte zonne-energie . Wie had dat ooit kunnen bedenken tien jaar geleden!”, aldus de enthousiaste voorzitter van de buurtvereniging.

Bewoners en Wijkaanpak waren het begin

Dankzij de doortastende aanpak van een groepje bewoners in samenwerking met buurthuis, gemeente Deventer en enkele duurzame banken werden eind 2009, na amper 6 maanden overleg, de eerste zonnepanelen op het dak van het Hovenhuus gelegd. Tegelijk werd verderop in de wijk een tiental particuliere daken aangepakt: door de samenwerking kon men aanzienlijk besparen op de inkoop en op de montagekosten. De enorme stijging van de energieprijzen na 2010 zorgden er daarna voor dat vele anderen dit goede voorbeeld snel volgden

De Worp kiest voor duurzaam

Geplaatst 21 sep. 2009 08:16 door Adri Ros

Dinsdagavond 24 maart - Hovenhuus. Op de 2-jaarlijkse keuzebijeenkomst van de Deventer Wijkaanpak stemden de bewoners massaal op de duurzame projecten. Het voorstel “Zonnepanelen op de Worp” kreeg zelfs 29 van de ongeveer 50 stemmen.

Tweede werd “Natuurlijk en duurzaam spelen” en derde werd “Plastic Heroes” voor de scheiding van het plastic afval, vrolijk ingebracht door 12-jarige Daan. Het 1e en 2e voorstel zijn een initiatief van vrijwilligers van Transition Town Deventer die op de Worp wonen.

Dat zonnepanelen leven in de wijk, blijkt ook uit de aanmelding van 9 mensen voor de Wijkaanpakgroep. En 17 mensen schreven zich in op een lijst voor zonnepanelen op hun eigen dak. Het zonnepanelenproject bestaat vooralsnog uit drie delen:
1 - Bewoners onderlinge samenwerking bij gezamenlijke plaatsing op eigen daken
2 - Bewoners in samenwerking met verhuurder bij gezamenlijke plaatsing op daken van huurhuizen
3 - Plaatsing van grote hoeveelheden zonnepanelen op grote dakoppervlakken als loodsen, scholen en het buurthuis

Duurzame groeten vanuit de Worp !

1-7 of 7