Links‎ > ‎

Financiering

Energiebesparing en duurzame energieopwekking worden steeds meer gestimuleerd, met name door de overheid met subsidies, rentekorting op duurzame leningen en belastingverlagingen. Ook (duurzame) banken doen steeds vaker mee in hun hypotheken en goedkope groene leningen. Daarvan hier een praktisch overzicht.
11 items worden weergegeven
NaamSiteOmschrijving
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
NaamSiteOmschrijving
Duurzaamheidslening Deventer Verbeter en Bespaar Gemeentelijk energiebespaarproject  
Duurzaamheidslening MMM http://www.meermetminder.nl/duurzaamheidslening Via gemeente 3% rentekorting op energiebesparende maatregelen 
EnergieInvesteringsAftrek Huurwoningen SenterNovem/EIA Belastingkorting op investeringen in energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen 
Energiesubsidiewijzer http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ Eén compleet en actueel overzicht van subsidies en andere financiële regelingen.  
Freo - Ecolening https://www.freo.nl/nl/ecolening/ Groene leningen met extra lage rente 
Green Loans http://www.greenloans.nl/ Groene leningen met extra lage rente 
Groene hypotheken http://www.esdec.nl/groenfonds.htm Groenfondsen met 10-jarige leningen 1 % onder marktrente 
Gunstige leningen http://www.meermetminder.nl/leningen Belastingaftrek rente duurzame leningen & rentekorting 
Meer Met Minder http://www.meermetminder.nl/home/  Nationaal subsidieprogramma voor duurzame energie investeringen in oude panden 
Regeling Groenprojecten http://www.meermetminder.nl/regeling_groenprojecten Korting tot 1,5% op marktrente bij leningen voor duurzame stroom 
SDE-Senter Novem http://www.senternovem.nl/sde/ Stimulering Duurzame Energieproductie: Onder andere subsidie voor zonnepanelen-stroom. 
11 items worden weergegeven