Nieuws & Agenda‎ > ‎

Antwoorden op vragen deelnemersavond 23 november

Geplaatst 10 dec. 2010 06:40 door Adri Ros   [ 9 jan. 2011 02:13 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]
Dinsdagavond 23 november hielden taakgroep & stichting Zonnehoven een informatieavond samen met de installateur Independent Solar Systems. Misschien was u er bij deze avond, misschien niet. Er is in ieder geval heel veel informatie gegeven en zoals beloofd, verschijnt nu op onze website de lijst van de vragen van deze avond, met hun antwoorden, zodat je deze nog even rustig kunt nalezen.
In deze twee categorieën: 1. Over techniek & installatie en 2. Over de provinciale subsidie

1. Over techniek &  installatie

Waarom is de keuze gevallen op  Schüco panelen?

Vanwege de hoge kwaliteit, goede garantie, lage prijs, en het feit dat je bij problemen makkelijker met een gerenommeerd Duits bedrijf kunt communiceren en vervanging kan regelen, dan bij iets van de Aziatische markt (zie folder)

Is het mogelijk een ander aantal panelen te bestellen dan genoemd in het informatiepakket (5, 10, …)?

Ja, elk aantal panelen is te bestellen. In de dakopname wordt de beste opstelling gezocht (staand of liggend), ook in verband met de zuinigst mogelijke draagconstructie.

Wat is de levensduur van een zonnepaneel

Minimaal 25 jaar.

Is het mogelijk om de zonnepanelen als dakbedekking bij een afdakje te gebruiken?

Ja, dat kan. Er kan zelf een draagconstructie gemaakt worden. Schüco kan dat soort draagconstructies ook leveren. Dat valt dan wel buiten de subsidieregeling van Zonnenhoven.

Hoe is de garantie bij als je de installatie zelf geplaatst hebt (DoeHetZelven)?

De garantie op het materiaal is hetzelfde als bij plaatsing door ISS.

Wat leveren zonnepanelen voor belasting op voor een plat dak?

De rekensom per paneel is als volgt: Zonnepaneel à 15 kg, Flat fix systeem à 4 kg, Ballast: 6 tegels à 8 kg = 48 kg. In totaal 67 kg. Dat komt neer op ca. 22 kg per m2.

Kan water op plat dak gevaarlijk met de stroom van de zonnepanelen zijn?

Nee, alles is helemaal geïsoleerd en geaard. Gevaarlijker is de dakbelasting wanneer het water niet weg kan lopen of bij veel sneeuw. Beiden moeten tijdig afgevoerd worden. Bij dakopname worden deze situaties doorgerekend op risico's (deze zin zou ik weglaten, bij ISS is hiervoor onvoldoende kennis; de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van het dak, bij twijfel dient er contact te worden opgenomen met een dakdekker)

Wat moet je aan onderhoudswerkzaamheden doen?

De zonnepanelen zijn zelfreinigend. Een keer per jaar een visuele inspectie is in de regel voldoende. Daarnaast is het aan te raden globaal de opbrengst van de panelen per maand in de gaten te houden, zodat je snel genoeg in de gaten hebt dat er bijvoorbeeld een probleem met de omvormer is.

Is het aan te raden om de zonnepanelen te verzekeren?

Je kunt het beste proberen de panelen op te nemen in je opstalverzekering.

Waarom wordt over de richting (bij oostelijke oriëntatie 85% van de opbrengst, dus nog wel goed) minder problematisch gedaan dan over wat schaduw?

Zonnepanelen worden in serie geschakeld. De opgeleverde spanning van alle in serie geschakelde panelen worden daardoor maximaal de spanning van het paneel waar de schaduw opvalt.

Waar moet je op letten als je op 2 verschillende plaatsen zonnepanelen legt?

Als de 2 plekken niet precies dezelfde zonrichting en dakhelling hebben, dan moeten ze in twee groepen verdeeld worden met ieder hun eigen omvormer.  Als 1 plek pas om 11.00 zon krijgt en de ander de hele dag, dan ook op 2 verschillende omvormers zetten. Dit allemaal omdat de plek met de slechtste opbrengst, anders het vermogen van de goede plek naar beneden trekt

Kun je zonnepanelen helemaal tot de rand van een dak leggen?

Nee, vanwege de wind die onder de panelen kan slaan, is er overal een afstand van 30 centimeter tot de dakrand nodig.

Mogen zonnepanelen op een rieten dak?

Nee, vanwege de grote kans op lekkage (de waterdichtheid van de afdichting kan niet worden gegarandeerd) en bovendien zal het riet onder de panelen vochtiger blijven dus zal het riet sneller gaan rotten.

Hoe bevestig je op een lessenaarsdak? Of op een bitumen dak?

Zijn speciale beugels voor en voor op bitumen is er zwarte kit.

Kun je panelen op maat zagen?

Nee, dat gaat echt niet. Er kleinere panelen tussenstoppen is ook geen oplossing omdat dan weer de wet van de slechtste prestatie geldt die de betere omlaag zal trekken.

Hoe meet je het opgeleverde vermogen van de zonnepanelen?

Daarvoor zijn diverse mogelijkheden: de eenvoudigste is een bruto-opbrengstmetertje.  Bij meer dan 5 zonnepanelen, hebben de omvormers een simpel display. Er zijn meer geavanceerde meters die over langere tijd gegevens opslaan die in een spreadsheet gezet kunnen worden. Tot aan een monitoringsysteem die dagelijks alle gegevens opslaat en vergelijkt. Zie verder het informatiepakket van Independent Solar Systems.

Wat is de levensduur van een omvormer?

Voor de bekende merken (SMA, Steca, Mastervolt, …..) is dit ca. 15 jaar. Daarvoor dient de omvormer wel juist te worden gebruikt, dat wil zeggen hij mag niet regelmatige overbelast worden (dus moet worden afgestemd op de juiste hoeveelheid zonnepanelen) en hij moet zijn warmte goed kwijt kunnen, dus in een goed geventileerde ruimte hangen. De kosten van de omvormer zijn ca. € 0,55 per Wp.

Maakt een omvormer veel geluid?

Nee bijna niet. Op zijn hoogst een lichte brom. Om eventuele overlast te voorkomen wordt geadviseerd de omvormer niet aan een houten wand te hangen in ruimtes waar men veel aanwezig is (slaapkamer, …)

In hoeverre zijn dakopnames noodzakelijk bij een simpel dak?

Het gaat ook om controle op de kwaliteit van het dak (panlatten bij schuin dak / maximale belasting plat dak), om het kiezen van de beste plekken voor de doorvoer van de stroomkabels door het dak. Binnenshuis wordt de beste plaatsing van de omvormer bepaald (koel, ventilatie, niet te ver van de panelen), de beste route van de stroomkabels baar de stoppenkast en tenslotte het al dan niet aanleggen van een extra stroomgroep.

Hoeveel uren werk kost het installeren?

Tav de montage van de panelen t/m de omvormer; onder de 10 panelen en een simpel dak zonder problemen, ongeveer een halve dag en tot 25 panelen ongeveer 1 hele werkdag. Tav de montage van de kabel tussen de omvormer en de meterkast, afhankelijk van de situatie 1 uur tot  een halve dag.

Wie meldt de installatie bij Enexis aan?

De bewoner zelf. In het geval van een verouderde meter, wil Enexis die kostenloos vervangen door een moderne.

Is inschrijving bij Certiq verplicht?

Nee, dat is alleen verplicht bij SDE-subsidie

2. Over de Provinciale Subsidie

Wat is uiterste datum voor controle door Zonnehoven nadat je panelen hebt laten plaatsen? 

Zo snel mogelijk na betaling van de rekening aan ISS (installatie moet aangesloten zijn)

Wat als je meer of minder panelen wilt dan je hebt opgegeven? 
Minder is geen probleem; de panelen komen in aanmerking voor iemand op de wachtlijst. Meer panelen is moelijk want je moet die apart aanvragen; daarvoor begin je onderaan de wachtlijst.

Kan de lijst met 54 deelnemers op de site gezet wordt ( dan kunnen de deelnemers zoien of ze er bij zitten)? 

Alle 54 deelnemers hebben een mail met bevestiging ontvangen.

Hoe gaat het tekenen van een verklaring voor niet aanvragen van SDE in zijn werk? 

Ieder deelnemer die subsidie van de provincie wil ontvangen, moet een formulier invullen waarin deze verklaard dat hij naast de provinciale subsidie geen gebruik zal maken van andere subsidieregelingen.

Wat gebeurt er als er straks minder dan 50 deelnemers zijn?

Dan wordt het een probleem om de quantumkorting te krijgen die we hebben afgesproken met ISS, deze is gebaseerd op een afname van minimaal 70 % van 150.000 Wp. In het uiterste geval zullen wij, als er onvoldoende belangstelling is, het overgebleven deel van de subsidie teruggeven.       

Hoe groot is het risico dat deelnemers laatste 10 % niet krijgen?

Dit risico schatten wij klein in, omdat wij ons best doen om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de subsidieverlening; pas bij de eindafrekening wordt alles getoetst; er is geen garantie te geven, omdat zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Wij zijn, in ieder geval, als Stichting niet aansprakelijk te stellen hier voor.   

Moet ik bij de Duurzaamheidslening ook invullen dat ik Provinciale subsidie krijg?

Jazeker, de DZH-lening wordt door de gemeente Deventer uitgeleend aan de SVn-bank. Als je subsidie krijgt, verlaagt dat het bedrag wat je hoeft te lenen uiteraard. 
Comments