De zon gaat niet voor niets op!


Zonnehoven is een initiatief van bewoners uit de wijk de Hoven / de Worp te Deventer. Wij bevorderen het opwekken van stroom met behulp van zonnepanelen. Het gaat hierbij om huizen van particulieren en om grote daken als die van buurthuis, school en supermarkt.

De bewoners die het initiatief mogelijk hebben gemaakt zijn:
Adri Ros, Bart Kruijshoop, Dennis Goorman, Harry Grimme, Ingrid Koolman, Jan Louwen, Margot Dopheide en Willem Seine.


Overal zonnepanelen op de Worp

Op 24 maart 2009 stemden tijdens de Wijkaanpak ruim vijftig buurtbewoners op ons zonnepanelen-plan dat klonk als volgt:

A - Organiseren van mensen, subsidies, bedrijven en informatie om gezamenlijk met de wijkbewoners die dat willen, zonnepanelen in te kopen en te plaatsen.
B - Voorbereiden van een groot project (meer dan 100 zonnepanelen) op 1 of meerdere grote daken als die van het buurthuis Hovenhuus of de Hovenschool. 

Medio september 2009 zijn veertig mensen lid van onze klankbordgroep. Tijdens het Worpfestival hebben ruim tachtig mensen een vragenformulier over zonne-energie ingevuld. Er blijkt veel animo te zijn en dat doet ons goed ! De volgende stappen waren een heel goed bezochte informatie-avond in oktober 2009 en een Quick Scan-avond in januari 2010.

In het voorjaar 2010 doen we mee aan een tender van de provincie Overijssel. Uiteindelijk hebben zich 75 mensen ingeschreven. De subsidie is begin juli 2010 toegekend door de provincie. Dat betekent dat er ongeveer 35% korting kan worden gegeven op aanschaf van zonnepanelen. Verder verloop wordt nog bekend gemaakt door de taakgroep. Zie elders op deze site.

Zonne-energie is goed voor onze toekomst

A - Het is duurzaam: de zon gaat nog 5 miljard jaar mee;  olie en gas gaan binnen 20 jaar over hun top
B - Het is schone energie: géén CO2 uitstoot als bij kolen, olie en gas dus het draagt bij aan het remmen van de klimaatverandering
C - Het verlaagt onze afhankelijkheid van olie(prijs): belangrijk omdat de olie(gas)prijzen na de kredietcrisis onvermijdelijk gaan stijgen en de strijd om de wereld energie-bronnen vergroot
D - Het is eenvoudige, modulaire techniek waardoor het op elke schaalgrootte aan te leggen is: van privé zonnepanelen per huis via mini zonnecentrales op bedrijfshallen, supermarkten, boerderijstallen, flatgebouwen tot aan weilanden en woestijnen vol.
E - Het is steeds beter betaalbaar: Banken, groene fondsen en overheden verstrekken Groene leningen met extra lage rente. De staat geeft sinds 2008 de subsidie (SDE). Provincie Overijssel en gemeente Deventer willen meer duurzaam worden en geven in dat kader financiële steun
F - Het is Win-Win: De aankoop van de panelen is in 10 - 15 jaar afbetaald, met opbrengst van de zonne-energie zelf. Daarna verdien je geld, want zonnepanelen kunnen 30 jaar lang stroom produceren. En de zon, die stuurt je nooit een rekening ;-) !


Taakgroep Zonnehoven

De taakgroep Zonnehoven bestaat bij de start van het project uit 10 mensen.
Ons Plan van Aanpak ziet er medio september 2009 zo uit:

  • Het eerste jaar is gericht op onderzoek van alle mogelijkheden met Zonnepanelen en financiering
  • Op de informatie-voorziening over zonnepanelen aan buurtgenoten, bedrijven en organisaties in de wijk
  • Oprichting van een website gevuld met praktische informatie over zonnepanelen en open voor iedereen
  • Excursies naar voorbeeldprojecten in het land
  • Boeiende voorlichting en werving in de wijk tijdens het Worpfestival en in Hovenhuus op 28 oktober 2009
  • Oprichting klankbordgroep meedenkers over zonnepanelen en deze regelmatig raadplegen
  • In 2010 willen we met vijftig bewoners aan de slag met de inkoop èn plaatsing van zonnepanelen op het eigen dak. Maar met de helft zijn we ook al heel tevreden hoor en gaan we zeker door.
  • In 2011 willen we een groot dakproject realiseren, bijvoorbeeld op het buurthuis. Hier is veel samenwerking met de eigenaren en overleg met derde partijen nodig.
  • De taakgroep gaat assisteren en informeren en een haalbaarheidsonderzoek op poten zetten
Aanmelding

Iedereen uit de Worp kan zich als belangstellende aanmelden voor ons project bij info@zonnehoven.nl of bellen naar 0570-644840 (tussen 19.00 en 22.00).