Nieuws & Agenda

Zonnehoven was een initiatief van bewoners uit de wijk de Hoven-de Worp te Deventer. Zonnehoven groeide in 2,5 jaar tijd van 3 Worpbewoners op een  filmavond van Transition Town in het Hovenhuus januari 2009, tot een taakgroep annex stichting met negen permanente vrijwilligers en honderden leden in 2011.

Op 1 juli 2011 werd Zonnehoven opgeleverd, alle 800 panelen lagen mooi op de daken, binnen de gestelde tijd en met de subsidie schoon op. Het grootste duurzame particuliere bewonersproject van Deventer was een feit en diverse anderen volgden ons...:-)

Met speciale dank aan deze negen bewoners in de taakgroep :

Adri Ros, Bart Kruijshoop, Dennis Goorman, Harry Grimme, Ingrid Koolman, Jan Louwen, Jan van der Hoek, Margot Dopheide en Willem Seine.

Open toegang tot onze kennis en ons PR-Materiaal
Hoogtepunten voor Zonnehoven

08-01-2013
2012: Jaar van de lokale energiecoöperaties
20-04-2012 Info-avond Deventer Energie Coöperatie 10 mei
17-09-2011 Film over Zonnehoven nu online
03-08-2011 Campagne energie bewustzijn op Hovenschool
27-07-2011 Zon Deventer: 2e burgerinitiatief zonnepanelen start
10-07-2011 Project Zonnehoven succesvol afgerond
09-07-2011 Foto's zonnedaken mei-juni
08-07-2011 Worp leukste én duurzaamste dorp
04-05-2011 Zonnehovenaren houden Open Huis op 14 & 15 mei
21-03-2011 Deze lente ziet de Hoven blauw van de zonnepanelen
04-03-2011 Dertig mensen op doe-het-zelfavond Zonnehoven
03-03-2011 Legging eerste zonnepaneel gefilmd door DTV
19-02-2011 Eerste zonnepanelen liggen bij Jan Louwen
10-12-2010 30 Antwoorden op vragen van deelnemers
27-11-2010 Samenwerkingsverband met ISS uit Deventer
28-09-2010 Zonnehoven staat weer prachtig op het Worpfeest
30-03-2010 Zonnehoven lichtend voorbeeld op TT-Energiedag
27-01-2010 QuickScan avond Zonnepanelen op je dak
29-10-2009 Informatieavond met 85 mensen groot succes
24-03-2009 De Worp kiest voor PV met Zonnehoven

2012: Opkomst van de lokale energiecoöperaties

Geplaatst 8 jan. 2013 02:02 door Adri Ros   [ 8 jan. 2013 02:03 bijgewerkt ]

De eerste energie-coöperaties in Nederland stammen al uit 1986, maar 2012 is het jaar van de doorbraak van de lokale energiecoöperaties. Hieraan vooraf ging sinds 2009 een golf van lokale zonnepaneelgroepen, waar Zonnehoven een van de koplopers van is. Zonnehoven werd met groot succes in 2011 afgerond en het stokje is inmiddels overgenomen door de november 2012 officieel opgerichte lokale energie coöperatie Deventer Energie.

Anne Marieke Schwencke, van het milieuonderzoeksbureau  CE Delft, geeft in haar rapport: ‘Energieke BottomUp in Lage Landen‘ een uitstekend inzicht van deze energie-transitie. Het valt haar ook op dat de initiatieven een coherente visie op de samenleving en toekomst lijken te delen. Zo toont men zich kritisch over de uit de hand lopende schaalvergroting in de energiewereld, maakt men zich zorgen over de gevolgen van de exploitatie van fossiele brandstoffen op milieu en klimaat. En wordt gewezen op het onvermijdelijk naderbij komende einde aan deze goedkope energie. Daarom zoekt men naar duurzame alternatieven met meer lokale autonomie en zelfvoorziening. En er is sprake van een duidelijke herwaardering voor coöperatieve samenwerkingsvormen.

Iedereen die met de energietransitie bezig is, ermee aan de slag wil of er meer van wil weten, vindt hier een uitermate volledig beeld van de beweging van de energietransitie anno september 2012. Een korte samenvatting van enkele hoogtepunten uit haar essay.

Orde in de chaos

Als we alleen kijken naar de ‘echte burgerinitiatieven’ – dus niet van ondernemers of overheid – dan zien we de volgende hoofdtypen initiatieven:

 1. Windcoöperaties
 2. Zonnecollectieven: zonne(project)coöperaties, wijkinitiatieven, collectieve inkoopacties
 3. Nieuwe Nuts of lokale duurzame energiebedrijven

Om deze initiatieven heen ontwikkelt zich een schil aan aanjagers, belangenbehartigers, koepelorganisaties, dienstverleners en kennisplatforms. Soms zijn dit zelf ook burgerinitiatieven, soms zijn dit initiatieven van overheden of maatschappelijke organisaties. Ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan met gemeenten, bedrijven en de energiesector. Zuiver is deze indeling niet. Wind- en zonnecoöperaties zijn feitelijk ook lokale energiebedrijven. Deze kennen echter een eigen ontwikkelingsdynamiek, waardoor het zinnig is ze als aparte categorie te zien.

Windcoöperaties

Een eerste coöperatieve golf spoelde eind jaren tachtig, begin jaren negentig over Nederland heen. Deze richtte zich op windenergie. Burgers namen het voortouw en gingen windmolens bouwen en exploiteren in coöperatief verband. Inmiddels is deze sector uitgegroeid tot een professionele en gevestigde sector. Op dit moment zijn er 15 middelgrote coöperaties actief en een aantal kleinere in dorpen of wijken, voornamelijk in de kustprovincies. De grootste – De Windvogel, Deltawind en Zeeuwind – hebben resp. 2200, 1300 en 1400 leden.

De windcoöperaties zijn primair gericht op de productie van windstroom. De opgewekte stroom wordt verkocht aan een elektriciteitsbedrijf (en in langjarige contracten vastgelegd), die de stroom vervolgens leveren aan klanten. Het financieringsmodel is gebaseerd op leningen van de leden, aangevuld met leningen van banken, of investeringmaatschappijen. De coöperatie keert jaarlijks rente uit en lost de leningen in 10-15 jaar af. De ledenvergadering beslist over de hoogte van de rente. De windcoöperaties bieden gemiddeld tussen de 5-6% rent.

De windcoöperaties zijn mede onder invloed van het enthousiasme van de tweede coöperatieve golf, aan het veranderen. Windcoöperaties gaan zich steeds meer als lokale energiebedrijf en dienstverlener profileren. Zeeuwind en Windvogel organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, de Windvogel steunt groepen in Amsterdam en Nijmegen met nieuwe windprojecten (Amstelvogel, Power to Nijmegen) en is landelijk een voortrekker voor de politieke lobby rond zelflevering.

Deltawind werkt nauw samen met De Windcentrale, een zeer 21e eeuwse loot aan de boom. Eind 2012 kochten ruim 5.500 mensen middels een massale crowdfunding-actie, samen 2 windmolens om hun eigen energie te produceren!

Collectieve zonnekoorts: Zonnehoven

Eén type energie-initiatieven is primair gericht op de zon. Collectieve inkoop acties en dalende prijzen  brengen zonnepanelen binnen handbereik. In specialisten jargon: grid parity is bereikt. “Er waart een genadeloze zonnekoorts door het land”, constateert Peter Segaar van PolderPV die de ontwikkelingen in de zonnesector als jaren op de voet volgt. “De Nederlandse bevolking is niet meer (tegen) te houden . Die zonnepaneeltjes gaan er komen, als het niet linksom gaat komen ze d’r rechtsom”.

Beter zonnepanelen op je dak, dan al dat geld op je bank – qua rendement levert het meer op en de zekerheid dat er geleverd wordt is groter. Steeds meer burgers plaatsen zelf zonnepanelen. Dalende prijzen brengen zonnepanelen binnen handbereik. Op een aantal plekken in Nederland zijn buurten, wijken en andere collectieven krachten gaan bundelen. Zonnehoven in Deventer is als één van de eerste wijkinitiatieven gestart in 2009. “De start van een echte grassroots beweging” vindt Segaar. Er liggen inmiddels 800 panelen op daken van huizen en scholen.

Meer wijken zijn gevolgd, zoals het Soesterkwartier in Amersfoort. In dit type wijkprojecten speelt de versterkte samenhang van de buurt en gezelligheid een belangrijke rol. Vaak gaan deze groepen ook op andere terreinen samenwerken, bijvoorbeeld moestuinen, auto delen en Repair Café.

Behalve burgers organiseren ook grote organisaties collectieve inkoopacties. Het vliegwiel was de WijWillenZon-actie van Urgenda en de Betere Wereld. Zij koppelden bereidwillige kopers aan 50.000 vooraf ingekochte Chinese panelen. Dit heeft een kettingreactie aan landelijke collectieve inkoopacties in gang gezet door landelijke organisaties zoals Natuur en Milieu (ZonZoektDak), Vereniging Eigen Huis (123Zonnenergie) en Greenchoice.

Lokale duurzame energie coöperaties

Nieuwe Nuts is de verzamelnaam die Schwencke gebruikt voor de verzameling van (formeel geregistreerde) lokale duurzame energie bedrijven of lokale energiecoöperatie die zich richten op een of meer van de volgende activiteiten

 1. Collectieve inkoop van groene energie
 2. Lokaal opwekken van groene stroom of gas
 3. Levering aan lokale gemeenschap
 4. Financiering van en/of participatie in de duurzame energieprojecten
 5. Energiebesparing bevorderen in de gemeenschap

Alle energie coöperaties willen zelfstandig lokaal stroom en gas produceren. In veel gevallen is het nog niet zover en “Totdat we zelf stroom opwekken, kopen we als collectief groene stroom en gas in”. Onder het motto – samen staan we sterk – bedingen deze coöperaties gunstige prijzen voor hun klanten (en leden). Greenchoice is hofleverancier, met Trianel als goede tweede.

Op langere termijn is het zelfstandig opwekken van stroom en gas het ideaal: 100% duurzaam en 100% lokaal. Zonne-energie projecten zijn het eenvoudigste te realiseren en veel nieuwe energiecoöperaties zetten hun kaarten dan ook eerst in op zon. Er is ook veel animo voor windmolenprojecten, maar deze krijgen vrij vaak tegenwind van bange burgers uit de buurt van de toekomstige molens. Groen gas komt naar voren in daarvoor geschikte, meestal agrarische gebieden.

Invloed van Transition Towns

Invloed van de Transition Town beweging is zichtbaar bij Grunneger Power, Zutphense Energie Transitie, Energierijk Voorst, Zonnehoven Deventer, Stichting zonne-energie Wageningen en energiebedrijf Wageningen, Stichting Duurzame Wijken Almere, Duurzaam Dorp Diemen, Energie Utrecht, Deventer Energie en Amsterdam Energie. Het gedachtegoed en de aanpak van Transition Towns sluiten nauw aan bij de geschetste visies: zelfvoorziening, vergroten van sociale en ecologische veerkracht van de eigen gemeenschap en het versterken van de lokale economie.

Hoewel veel energieke burgers zich zullen vinden in het gedachtegoed, zijn er tegelijkertijd ook terughoudende geluiden op te tekenen over Transition Towns groepen. “Teveel een subcultuur. Te veel in de links radicale hoek”, vindt een actief lid van een lokaal energiebedrijf. “Geitewollensokken-idealisten” noemde een radioverslaggever ze.

Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, is het daar niet mee eens. Hij aarzelt niet om ze de ‘nieuwe realisten’ te noemen. “De Transition Town beweging is wat mij betreft de cruciale beweging van dit moment”, vindt hij. Ook oud-politicus, Jan Terlouw, steunt hun praktijkgerichte filosofie: “Transition Towns pakken het aan vanaf de goede plek: van onderen”.

 

 

Onze hartelijke dank gaat uit naar Anne Marieke Schwencke,
met haar uitstekende essay ‘Energieke BottomUp in Lage Landen

Info-avond Deventer Energie Coöperatie op 10 mei

Geplaatst 20 apr. 2012 06:22 door Adri Ros   [ 20 apr. 2012 06:36 bijgewerkt ]

Vindt u duurzame en betaalbare energie belangrijk? De nieuw te vormen coöperatie Deventer Energie gaat ermee aan de slag. Liefst wekken ze duurzame energie zelf op en anders koopt men het collectief in. Voor elkaar en met elkaar, krijgt het initiatief de vorm van een coöperatie waar ieder lid voor een deel mede-eigenaar van is.

In Deventer zijn een groep pioniers, bestaande uit actieve burgers (waaronder twee ex-Zonnehoven leden Willem Seine en Adri Ros)) samen met medewerkers uit gemeente en bedrijfsleven, hiermee sinds een aantal maanden aan de slag. Als Deventenaren, die geven om de kwaliteit en de toekomst van hun leefomgeving. Die weten dat duurzame energie nu rendabel is en dat investeren in de toekomst zich terugverdient. 

Deventer Energie wil Deventer in 2030 energieneutraal hebben. Dat is geen illusie. Het kan en Deventer Energie wordt zo opgezet dat zij daar een grote rol in zal spelen!

Van zonnepanelen, isoleren tot aan inkoop groene stroom

Deventer Energie gaat een scala aan projecten en duurzame organisaties opbouwen om burgers en bedrijven van dienst te zijn bij dit enorme transitietraject. Om te beginnen met zonnepanelen, isolatie van alle panden in de stad en de gezamenlijke inkoop van groene stroom. De coöperatie organiseert daarvoor ook goedkope leningen en slimme manieren van financieren. Bijvoorbeeld zodat u de aankoop van zonnepanelen uit de energieopbrengst van de zonnepanelen zelf kunt betalen. Met woningcoöperaties denken we mee aan projecten om huurwoningen beter te isoleren en ook daar duurzame energie op te wekken.

Doe mee!

We kunnen en willen dit niet alleen doen. Door als burgers, gemeente, lokale en regionale bedrijven samen te werken, investeren we veel geld in de Deventer samenleving en in lokale werkgelegenheid. Dat is veel werk en daarvoor hebben wij in deze opstartfase de steun van gemotiveerde Deventenaren hard nodig. Maar ook zodat u later kunt zeggen: ik heb nog meegewerkt aan  Deventer Energie en zo een energieneutraal Deventer tot stand gebracht.

Ons initiatief is ook uw initiatief. We zoeken deskundigheid met name op technisch, financieel, juridisch en marketinggebied.

10 Mei, 20.00: Informatieavond op Saxion Hogeschool

Jan Terlouw, ex-politicus en boekenschrijver te Twello,, neemt u deze avond mee in zijn met ons gedeelde inspirerende droom: ‘Samen Positieve Energie’

Andries Heidemaburgemeester Deventer, leidt de informatie-avond

Deventer Energie denkt dat Deventer in 2030 in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. Daarvoor is het enerzijds nodig dat we zoveel mogelijk energie besparen en anderzijds dat we energie duurzaam opwekken in Deventer en omgeving.

Wij hopen u op 10 mei te mogen verwelkomen op Saxion Hogeschool waar u verder kunt kennismaken met Deventer Energie.

Inschrijving gratis!

Schrijft u zich svp in voor deze avond met dit inschrijfformulier. Het verplicht u tot niets en het geeft  Deventer Energie een beeld van de belangstelling zodat ze mogelijk een tweede avond kunnen beleggen en u niet voor een uitverkochte zaal komt te staan.

Nu online, dé film: Zonnehoven

Geplaatst 17 sep. 2011 07:36 door Adri Ros   [ 15 jan. 2012 09:27 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]

Ronald Blijd uit Deventer heeft, in opdracht van de taakgroep Zonnehoven, een korte film (8:55) over ons project gemaakt. Als taakgroep wilden wij graag een eenvoudige, mooie en informatieve film over ons project. Om te gebruiken ter promotie van zonnepanelen en om onze succesvolle aanpak aan anderen over te dragen. Ronald heeft een film afgeleverd die aan al deze verwachtingen voldoet. Daar bovenop heeft Ronald een hele mooie grafische en creatieve uitvoering verzorgd. Helemaal top!

ZonnehovenEindfeest Zonnehoven gezellig en druk bezocht 

Donderdag 15 september kwam het hele project voor het laatst bij elkaar in buurthuis 't Hovenhuus. Om te vieren dat we de eindstreep hebben gehaald en alle 797 zonnepanelen heelhuids op onze daken liggen! Tot ieders tevredenheid werd het met ruim veertig deelnemers een hele gezellige en drukke avond. Foto's verschijnen heel binnenkort ;-)

Adri Ros werd extra in het zonnetje gezet. Hij is van begin af aan de drijvende kracht geweest binnen Zonnehoven. Energiek, creatief, professioneel en met de zon in zijn hart. Hem is alle lof gegund! 


Uitkomsten enquête Zonnehoven

Margot Dopheide presenteerde de uitkomsten van de enquête Zonnehoven: met 54 reacties van de 77 deelnemers (=71%!) weer een prachtige opkomst, waarvoor onze grote dank aan allen! De resultaten waren vrijwel unaniem heel positief. Het meest blij werden wij van de score bij de vraag naar de motivatie om zonnepanelen te kopen. 

De presentatie van de enquête is hier te downloaden.


Ronald Blijd: jonge Deventerse filmmaker

Ronald is net klaar met zijn opleiding Multimedia Vormgeving en zet zijn eerste stappen als zelfstandig ondernemer. Wij kenden hem al van deze film over Transition Towns, waarin het aller-allereerste begin van Zonnehoven aangekondigd wordt door Adri Ros. Met 'Zonnehoven' heeft deze jonge filmer opnieuw laten zien dat hij een goede film kan maken. Het was een plezier om met hem samen te werken: hij is snel van begrip, in de omgang vriendelijk en duidelijk tegelijk, precies wat nodig is bij het maken van een film. 

Wij bevelen Ronald Blijd daarom van harte aan! Kijk eens op zijn website 


Campagne energie bewustzijn op Deventer scholen

Geplaatst 3 aug. 2011 10:27 door Onbekende gebruiker   [ 6 aug. 2011 06:10 bijgewerkt ]

Hovenschool op de Worp

Transition Towns Deventer is samen met Milieucentrum de Ulebelt en de gemeente Deventer een energie bewustzijn campagne op scholen gestart: Project Zonnestroom. De pilot van deze energie bewustzijnscampagne werd in maart 2011 gedraaid op de Hovenschool. Het profiel van de Hovenschool is natuur en milieu. De school wil kinderen liefde en eerbied voor alles wat leeft, groeit en bloeit bijbrengen. Dit komt tot uitdrukking in lessen, thema’s, de school(moes)tuin, het schoolgebouw en het streven om milieubewust met energie om te gaan.

De Hovenschool kreeg 61 zonnepanelen geïnstalleerd op hun dak. De zonnestroom wordt direct gebruikt door de school, het overschot wordt teruggeleverd aan het net. De opbrengsten zijn voor de school, de investering wordt in vaste termijnen terugbetaald aan de gemeente. Zo weet iedereen waar die aan toe is en waar die het voor doet.

Pilot op Hovenschool

De kinderen gingen klassikaal in gesprek over energie. Want energie, wat is dat eigenlijk? Waar gebruik je het allemaal voor? Hoe wekken we nu energie op? Wat is daar mis mee? En wat zijn dan duurzame energiebronnen?

Zonnehoven in actie op Worpfeest met bouwmodellen op zonnecellen

Naast het verhaal over opwekken van energie werd ook aandacht besteed aan de andere kant van de problematiek, energie besparing. De kinderen deden daarom mee aan een poster-wedstrijd waarin ze werden opgeroepen na te denken over manieren van energie besparen in hun eigen leven, thuis of op school. Ze mochten deelnemen aan de wedstrijd met elkaar, of met hun familie.

De kinderen deden mee aan verschillende energie-experimenten. Bijvoorbeeld een proef met de trekveer. Om te voelen hoeveel energie bijvoorbeeld een tv kost. Ook deden ze mee aan een race met zonneauto’s, leerden het verschil in stroomverbruik tussen een spaarlamp en een gloeilamp…En stelde al hun vragen over het onderwerp. Grote hilariteit om het team dat de experimenten begeleide, er was onder andere een hele gekke energie professor.

Theatergroep V.E.T. speelt Flash!

Het project werd afgesloten door de theatergroep V.E.T. met een show over energie…De gekke professor had een tijdmachine uitgevonden,waar een echt oermens uit kwam. Zo kregen de kinderen informatie over de geschiedenis van energie. Want hoe leefde ze nou in de oertijd… Gebruikte de mensen toen ook al energie?

Ook kwam er bezoek uit de toekomst,want in de toekomst hebben we het allemaal veel beter geregeld, dan doen we veel zuiniger met energie, en wekken we alles duurzaam op…Nou de Hovenschool is daar al mee begonnen, met hun zonnepanelen op het dak.

Het Visionair Educatief Theater is gesticht door de stichting Meemaken om kinderen op een creatieve wijze tegen de wereldproblematiek aan te laten kijken. Wij geloven dat de generatie van de toekomst buiten de “box” moet kunnen kijken om de technische en sociale problemen te benaderen. Wij geloven dat we hen per direct moeten betrekken bij de uitdagingen van de toekomst.

 Infobronnen

 

Zon Deventer: Tweede inkoopactie zonnepanelen van start!

Geplaatst 27 jul. 2011 13:02 door Onbekende gebruiker   [ 27 jul. 2011 13:20 bijgewerkt ]

Zonnehoven wordt de laatste maanden vaak gebeld en gemaild door mensen die hun voorbeeld willen volgen. Van ISS horen wij dat ook bij hun vragen binnenkomen of er nog een vervolg komt op Zonnehoven. Wij zijn daarom heel blij dat een vervolg is opgestaan: Zon Deventer. Wij ondersteunen Zon Deventer van harte en publiceren hierbij graag zijn mail aan ons:

Zon Deventer schrijft ons:

"... In navolging van het succesvolle project van Zonnehoven heeft Jan Kees Klapwijk het initiatief genomen voor een tweede PV-actie in Deventer. Net als Zonnehoven gaat hij een subsidieaanvraag indienen bij de Provincie Overijssel. Voor zonnepanelen voor particulieren in Deventer.

De subsidie die aangevraagd wordt is maximaal 1 euro per Wattpiek. Samen met de duurzaamheidslening van de gemeente Deventer kunt u hierdoor met weinig extra kosten uw eigen stroom opwekken en een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving.

Inschrijven kan tot 26 augustus 2011 via deze website ..."

Rondom Deventer inmiddels zeven zonne-energie projecten actief

In onze regio zijn inmiddels zes bewonersorganisaties voor zonnepanelen gestart. Te weten in Heeten, Hoonhorst, Voorst, Zwolle, Heino, Olst. En nu dus de 2e in Deventer. Bij iedere organisatie puilt de belangstelling uit. Het is het ultieme teken: Zonnepanelen breken nu definitief door!

Project Zonnehoven succesvol afgerond

Geplaatst 27 jul. 2011 12:54 door Onbekende gebruiker   [ 3 aug. 2011 04:18 bijgewerkt ]

Het is zover… 1 juli is project Zonnehoven opgeleverd, alle panelen zijn gelegd, binnen de gestelde tijd en met de subsidie schoon op: Het grootste duurzame particuliere bewonersproject van Deventer is een feit! Zonnehoven groeide in 2 jaar tijd uit van 3 Worpbewoners op een TT filmavond in het Hovenhuus januari 2009, tot een taakgroep annex stichting met 10 actieve vrijwilligers en honderd leden.

Zonnehoven organiseerde in deze 2 jaar vijf grote bijeenkomsten in het buurthuis met dik driehonderd bezoekers, stond met een stand op drie buurtfeesten en gaf vier dia-presentaties op bijeenkomsten in de provincie. Nieuwsbrieven werden naar 200 belangstellenden gestuurd, bijna honderd mensen meldden zich als lid-kandidaat voor zonnepanelen op hun dak.

Onze Groene Deal is top!

Provincie, gemeente en wij
De volgende cijfers zeggen iets over de impact van Zonnehoven: 77 huishoudens legden 797 zonnepanelen, ter waarde van € 510.000,=. De provincie Overijssel subsidieerde hiervan € 163.500,=. Zonnepanelen, omvormers, constructiemateriaal en installatiearbeid werden geleverd door twee Deventer zonnebedrijven: Independent Solar Systems (ISS) en ESDEC. De uitrol duurde kleine 4 maand en er zijn twee extra collega’s bij ISS in dienst genomen. Dertig deelnemers legden de zonnepanelen in zelfwerkzaamheid, gesteund door Zonnehoven en ISS.

De 797 zonnepanelen hebben een totaalvermogen van 151.000 Wp, goed voor een gemiddelde jaaropbrengst in Overijssel van 120.000 KWh. De bewoners verdienen hiermee het komende jaar om en nabij de € 27.500,= (à 0,23/KWh). Bij elke prijsstijging van de stroom (2,5% - 10%/jr) gaat de opbrengst verder omhoog. Samen met de subsidie worden de panelen zodoende in ongeveer 10 jaar terugverdiend. Alle opbrengst daarna is pure winst, ook voor het klimaat. De vermeden uitstoot van CO2 is ruim 100.000 kilo per jaar!

Zonnepanelen breken definitief door

Tel deze vakantie de zonnepanelen eens – leuk tijdverdrijf! Wij zien ze echt overal, met een grote grijns op ons gezicht. Duitsland voorop en zelfs in Nederland, bijvoorbeeld bij ons op de Worp! Mede dankzij de inzet van honderden zo niet duizenden vrijwilligers en een groeiend bewustzijn bij de burgers. Gestimuleerd door duurzame programma’s van gemeente of provincie en dalende prijzen van zonnepanelen.

Wij worden de laatste maanden vaak gebeld en gemaild door mensen die ons voorbeeld willen volgen. Gelukkig, want dat was één van onze doelstellingen. In onze regio zijn nu bewoners gestart met organisaties voor zonnepanelen in HeetenHoonhorstVoorstZwolleHeino en Olst. Overal puilt de belangstelling uit. En als klap op de vuurpijl start Zon Deventer een vervolg op Zonnehoven.

Bronnen:
Milieucentraal - Duurzame energiebronnen
CBS - Aardgas & Electriciteit, gem.tarieven

Foto's zonnedaken mei-juni

Geplaatst 22 jul. 2011 05:22 door Adri Ros   [ 27 jul. 2011 13:35 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]

Kijk eens naar de foto's van de zonnedaken die in mei - juni gelegd zijn. Zie op hoeveel verschillende manieren  zonnepanelen op daken en huizen gelegd kunnen worden, ofwel: 'Op elke huisje past een paneeltje...' . Niet genoeg voorbeelden? Kijk dan ook nog eens naar de vorige fotoserie van maart-april.


Leliestraat - 1.520 Wp
Koningspage - 1.900 Wp
Achter de Hoven - 1.520 Wp
Wiebengapad - 570 Wp
Oudendijk - 2 x 3.230 Wp
Rozenstraat - 1.140 Wp
Kolkmansweg - 1.900 Wp
Lelistraat - 1.140 Wp
Langestraat - 1.520 Wp
Dahliastraat - 1.520 Wp
KOrtestraat - 1.520 Wp
Bloemstraat - 1.520 Wp
Worp - 2.280 Wp
Zandweerdsweg - 1.900 Wp
   


Zonnepanelen koelen huizen in de zomer

Geplaatst 20 jul. 2011 13:57 door Onbekende gebruiker   [ 21 jul. 2011 04:52 bijgewerkt ]

Voor het eerst hebben onderzoekers met zekerheid het koelende en isolerende effect van zonnepanelen kunnen vaststellen. Ze deden dat met behulp van thermografie. Hierbij wordt warmte-straling letterlijk zichtbaar gemaakt.

Koeler in de zomer, warmer in de winter

De zonnepanelen vangen in de zomer de hitte op, waardoor deze niet in het dak cq het huis kan dringen. De hitte die aan de zonnepanelen ontsnapt, wordt verwijderd als er wind waait tussen het dak en de zonnepanelen. Panelen die schuin staan, maken de circulatie van wind nog gemakkelijker en daar is het koelende effect dus nog groter. De hoeveelheid hitte die het dak bereikt kan door zonnepanelen tot 38 procent teruglopen. Wanneer het buiten koud is, zorgen de zonnepanelen dat een huis minder warmte uitstraalt. En slaat de verwarming minder vaak aan.

Thermografie


Bovenaan liggen de zonnepanelen plat. Daaronder liggen ze ietsje schuin: donkerder blauw, dus het meest koel. Toch koelen ook de panelen die plat liggen, want zonder panelen is het dak rood, dus warmer! Het koelende of verwarmende effect van de zonnepanelen levert zo een extra bijdrage leveren aan de energie vermindering. Met zonnepanelen worden twee vliegen in één klap geslagen, zo concluderen de onderzoekers.

Jammer (maar onvermijdelijk) is wel dat hete panelen minder zonnestroom produceren. Het is daarom dat op koude, stralendblauwe voorjaarsdagen de panelen de meeste stroom produceren :-)

Worp leukste én duurzaamste dorp

Geplaatst 8 jul. 2011 08:07 door Adri Ros   [ 12 jul. 2011 07:52 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]

De Worp/deHoven is als enige stadswijk door naar de halve finales van de RTV-Oost wedstrijd: Leukste dorp van Overijssel. We zijn dus nu al de 'Leukste Wijk van Overijssel'. Op 27 juni hebben we de halve finale bereikt met circa 835 stemmen. De tweede online stemronde is gestart op 27 juni en eindigt op 2 september.

Samen met Broekland en Bathmen strijden we nu voor een plaats in de finale!  Voor een finaleplaats hebben we meer dan die 835 stemmen nodig, dus als je onze wijk ook leuk vind ... STEM dan nu even op gauw onze wijk. Heb je met 3 klikken zomaar iets goeds gedaan ;-)


Worp steeds meer Duurzaam Dorp

'Bedenk hét beste idee om uw eigen dorp of de eigen buurt energiezuiniger, schoner en duurzamer te maken"  was de oproep van de provincie Overijssel voor de wedstrijd Duurzame Dorp Overijssel. En daarbij wint een plan dan ook een aanzienlijke som geld. Vorig jaar heeft Hoonhorst gewonnen. 

Dankzij taakgroep Zonnehoven is de Worp echter ook bekend geworden als een Duurzaam Dorp. Niet officieel maar wel als een inspirerend voorbeeld voor de Duurzame Dorpen als het gaat over zonnepanelen. De provincie heeft gevraagd om onze aanpak te presenteren en dat hebben we gedaan! Met lezingen in Zwolle en Hogeschool Saxion en vele telefoongesprekken met enthousiaste initiatiefgroepleden.

Zonnehoven voorbeeldproject voor de regio

Dit jaar zijn er alleen al in onze regio bewonersacties voor zonnepanelen in Heeten, Hoonhorst, Voorst, Zwolle, Heino en Olst. En overal puilt de belangstelling uit. Zonnepanelen zijn populair, bewonerssamenwerking de sleutel tot succes. En de centrale overheid? Haakt duurzaam af, gokt op gas en kernenergie. We hopen maar dat ze tijdig inzien dat die keuze Nederland nog heel duur kan komen te staan. Dat de politiek toch het roer omgooit, bijvoorbeeld onder invloed van de geweldige opkomst van al deze zonnepaneel-initiatieven :-))

 
 
 
 
 
 

Wo. 3 augustus hele dag opnames RTV-Oost in de wijk

Op Radio Oost zijn de live bijdragen en reportages te beluisteren, te beginnen met een gesprek in het ochtendprogramma Klaarwakker (ca. 07.50 uur). Vanaf 9.00 uur staat het ‘mediapark’ in de speeltuin aan de Leliestraat. Inwoners zijn de hele dag van harte welkom.

Op TV Oost zijn vanaf 12.00 t
ot 16.00 uur bijdragen variërend van informatieve gesprekken en reportages tot amusement. Van 17.20 uur tot 18.00 uur is er een lange televisie-uitzending, waarin live gesprekken zitten afgewisseld met eerder opgenomen reportages.

Vrijdag 27 mei zijn er al opnames gemaakt voor deze TV-clip over die woensdag 8 juni is uitgezonden via RTV-Oost:

Leukste Dorp OverijsselDeelnemers Zonnehoven houden Open Huis op 14 & 15 mei

Geplaatst 4 mei 2011 06:18 door Adri Ros   [ 15 mei 2011 03:55 bijgewerkt door Onbekende gebruiker ]

Op 14 en 15 mei houden diverse Zonnehoven deelnemers Open Huis. In het kader van de Europese campagne "Solar Days" ter info en promotie van zonne-energie. De Nederlandse editie van de European Solar Days wordt dit jaar met maar liefst meer dan 200 zonne-energie evenementen zeker twee keer zo groot als vorig jaar.

Tag der Sonne

De voorloper van de “European Solar Days", destijds genoemd ‘Tag der Sonne’ vond voor het eerst plaats in Oostenrijk in 2002.  Het idee werd al vrij snel daarna overgenomen door Zwitserland en Duitsland, waar in het geval van Duitsland inmiddels een hele week in het teken staat van hernieuwbare energie.

De 'Woche der Sonne' is de meest succesvolle zonne-energie campagne ooit, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het gebruik van zonne-energie in Duitsland. In 2011 is het aantal deelnemende landen gestegen tot vijftien.

"Solar Days" wil uitgroeien tot een invloedrijke Europees campagne om vanuit de maatschappij en van onderaf de overgang naar een zonne-economie te steunen en te versnellen. Deelnemers aan Solar Days zijn installateurs, producenten, gemeentes, adviseurs en bewoners die enthousiast zijn over hun zonne-energie oplossingen en deze graag willen laten zien aan anderen. Heel praktisch, heel concreet en heel direct.

Open Huizen in Deventer

 • A - Za. 14 om 13:00: Rondwandeling, vanaf het Hovenhuus, Leliestraat 27: Met taakgroep Zonnehoven langs zo'n 10 huizen met nieuwe zonnepanelen op de Worp. Met hier en daar een praatje, een bezoekje en een bakkie.
 • B - Za. 14 mei, 10-17: Biologische tuinderij Haverkamp, Rodijksweg 5, Colmschate: 16 PV panelen (3.040 Wp), houtgestookte CV in combinatie met zonnecollectoren (thermisch)
 • C - Za. 14 mei, 9-16: Korenmolen “De Leeuw”, Oude Molenweg 3, Lettele: 26 PV panelen (4.950 Wp) en windkorenmolen die nog dagelijks op windkracht maalt. PS: 14 mei is er ook nationale molendag en geraniummarkt voor groot onderhoud molen !
 • D - Za. 14 mei, 9 - 17: Independent Solar Systems, Stationsweg 18, Colmschate: Leverancier vele paneeltypen en omvormers.Ter plekke te aanschouwen. Professionele kennis aanwezig. Werkend PV-systeem, windmolen Energy Ball en straatlantarens op zonnestroom.
 • E - Za. 14 Mei, van 10 tot 16: Particulier,Oranjelaan 82, Diepenveen: 14 PV panelen. 1 Zonneboiler, 1 HRe-CV ketel
 • G - Za. 14 Mei, van 10 tot 16: Particulier, Dirk Schaferstraat 21: 18 zonnepanelen op een plat dak van een woonhuis.
 • A - Zo. 15 mei om 13:00: Rondwandeling, vanaf het Hovenhuus, Leliestraat 27: Met taakgroep Zonnehoven langs zo'n 10 huizen met nieuwe zonnepanelen op de Worp. Met hier en daar een praatje, een bezoekje en een bakkie.
 • F - Zo. 15 Mei, van 12 tot 16: Particulier, Jan van Krimpenstraat 9: 3 PV-panelen op pannendak, Zonneboiler met 30 heatpipes op platte garagedak


Waar liggen de zonnepanelen op de Worp, de bakermat van Zonnehoven.

Ongeveer de helft van de deelnemers heeft de panelen inmiddels op hun dak liggen.1-10 of 49